Chính sách đổi trả hàng

Tất cả các sản phẩm đều được chấp nhận đổi hoặc trả trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hàng. Nếu đã qua 30 ngày kể từ ngày mua, chúng tôi không thể cung cấp hoàn tiền hoặc trao đổi sản phẩm.

Để được chấp nhận đổi trả, sản phẩm của bạn phải không qua sử dụng và trong tình trạng giống như bạn nhận được. Nó cũng phải còn trong bao bì gốc.

Một số loại hàng không được phép trả lại. Các sản phẩm dễ hỏng như thực phẩm, hoa, báo hoặc tạp chí không thể được trả lại. Chúng tôi cũng không chấp nhận các sản phẩm gần gũi hoặc vệ sinh, vật liệu nguy hiểm hoặc chất lỏng hoặc khí dễ cháy nổ.

Các mặt hàng không thể trả lại bao gồm:

– Thẻ quà tặng

– Sản phẩm phần mềm có thể tải xuống

– Một số mặt hàng sức khỏe và cá nhân

Để hoàn tất việc đổi trả, chúng tôi yêu cầu một biên lai hoặc chứng từ mua hàng.

Vui lòng không gửi sản phẩm của bạn trở lại nhà sản xuất.

Có một số tình huống chỉ được hoàn trả một phần:

– Sách có dấu hiệu sử dụng rõ ràng

– Đĩa CD, DVD, băng VHS, phần mềm, trò chơi video, băng cassette hoặc đĩa vinyl đã được mở ra.

– Bất kỳ mặt hàng nào không ở trong tình trạng gốc, bị hỏng hoặc thiếu các phần không phải lỗi của chúng tôi.

– Bất kỳ mặt hàng nào được trả lại sau hơn 30 ngày sau khi giao hàng

Hoàn tiền

Sau khi nhận được và kiểm tra sản phẩm trả lại của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để thông báo rằng chúng tôi đã nhận được sản phẩm trả lại của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về việc chấp nhận hoặc từ chối hoàn tiền của bạn.

Nếu bạn được chấp nhận, sau đó hoàn tiền của bạn sẽ được xử lý và một khoản tín dụng sẽ tự động được áp dụng vào thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán gốc của bạn, trong một khoản thời gian nhất định.

Hoàn tiền trễ hoặc thiếu

Nếu bạn vẫn chưa nhận được hoàn tiền, đầu tiên hãy kiểm tra tài khoản ngân hàng của bạn một lần nữa.

Tiếp theo liên hệ với công ty thẻ tín dụng của bạn, có thể mất một khoảng thời gian trước khi hoàn tiền của bạn được đăng tải chính thức.

Sau đó liên hệ với ngân hàng của bạn. Thường có một số thời gian xử lý trước khi hoàn tiền được đăng tải.

Nếu bạn đã thực hiện tất cả những điều này và bạn vẫn chưa nhận được hoàn tiền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại {địa chỉ email}.

Các mặt hàng giảm giá

Chỉ có các mặt hàng giá thường được hoàn tiền. Các mặt hàng giảm giá không thể được hoàn lại.

Trao đổi

Chúng tôi chỉ thay thế các mặt hàng nếu chúng bị lỗi hoặc bị hỏng. Nếu bạn cần trao đổi nó cho cùng một mặt hàng, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại {địa chỉ email} và gửi sản phẩm của bạn đến: {địa chỉ vật lý}.

Quà tặng

Nếu mặt hàng được đánh dấu là quà tặng khi mua và gửi trực tiếp cho bạn, bạn sẽ nhận được một tín dụng quà tặng cho giá trị của mặt hàng trả lại. Khi mặt hàng trả lại được nhận, một chứng nhận quà tặng sẽ được gửi đến bạn.

Nếu mặt hàng không được đánh dấu là quà tặng khi mua, hoặc người tặng quà đã chọn gửi đơn hàng đến chính họ để sau này tặng cho bạn, chúng tôi sẽ gửi hoàn tiền cho người tặng quà và họ sẽ biết về việc trả lại của bạn.

Gửi hàng trả lại

Để trả lại sản phẩm của bạn, bạn nên gửi sản phẩm của mình đến: {địa chỉ}.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho việc thanh toán chi phí vận chuyển cho việc trả lại sản phẩm của bạn. Chi phí vận chuyển không được hoàn lại. Nếu bạn nhận được hoàn tiền, chi phí vận chuyển trả lại sẽ được trừ từ khoản hoàn tiền của bạn.

Tùy thuộc vào nơi bạn sống, thời gian để sản phẩm trao đổi của bạn đến được có thể thay đổi.

Nếu bạn đang trả lại các mặt hàng đắt tiền hơn,

 bạn có thể xem xét sử dụng dịch vụ vận chuyển có thể theo dõi hoặc mua bảo hiểm vận chuyển. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ nhận được sản phẩm trả lại của bạn.

Cần giúp đỡ?

Liên hệ với chúng tôi tại {địa chỉ email} để biết thêm thông tin về các câu hỏi liên quan đến hoàn tiền và đổi trả.